sinus balticus

by emiter

about

sinusbalticus.bandcamp.com/releases

"Sinus Balticus to płyta odnosząca się do geograficznej i metaforycznej "przestrzeni" północy i Morza Bałtyckiego. Inspirowana krajobrazem i pejzażem dźwiękowym, miejscem na styku lądu i morza, stanem kiedy spoglądamy daleko i widzimy wodę aż po horyzont. Obraz morza, jego nieustanny ruch rezonuje: uwalniają się myśli, otwiera się wyobraźnia. Ten archaiczny ruch wody i słowa takie jak "głębia", "toń" niosą legendy, historie i mity. Być może głębiny kryją nieznane istoty i stwory. Staram się odnaleźć przez język muzyki wyjątkową atmosferę północy." Marcin Dymiter

"Sinus Balticus is an album about the geographic and metaphorical "space" of the North and the Baltic Sea. Inspired by the landscape and it's sounds, by the place where the land meets the sea and by the state of mind when you look far away and see water up to the horizon. The image of the sea and it's constant motion resonates: thoughts are released, imagination opens. The archaic movement of water and words such as "deep", "abyss" carry legends, stories and myths. Perhaps the abyss hides unknown creatures. I try to capture the unique atmosphere of the North through the language of music." Marcin Dymiter

credits

released October 24, 2017

tags

about

emiter Poland

Marcin Dymiter moves within electronics and improvised music. He creates sound installations, radio plays, soundtracks for films, music for performances and public spaces. He conducts audio trainings and promotes field recording.
He is a member of Polish Association of Electroacoustic Music.
www.emiter.org
www.field-notes.pl

Photo: Dewi Anna
... more

contact / help

Contact emiter

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like emiter, you may also like: